24.11.2020

Wyniki międzynarodowego badania przeprowadzonego przez sieć agencji PR Eurocom Worldwide wskazują na znaczące zmiany w komunikowanych treściach oraz praktykach specjalistów od komunikacji na całym świecie.

Blisko 80 proc. ankietowanych deklaruje, że częściowo lub nawet całkowicie zmieniło swoje podejście do sposobu komunikowania oraz prowadzenia komunikacji korporacyjnej podczas pandemii COVID-19. Znacząco wzrosła także implementacja nowych narzędzi do realizacji celów marketingowych. 37 proc. biorących udział w badaniu wskazuje na przyspieszenie cyfrowej transformacji, na równi z brakiem możliwości powrotu do sposobu prowadzenia komunikacji marketingowej i PR z czasów przed pandemią.

Ponad 40 proc. respondentów zaznacza, że koronawirus przyniósł dużą zmianę w kierunku marketingu cyfrowego i content marketingu, wzrastać będzie także znaczenie social media w komunikowaniu z klientami i interesariuszami. 41 proc. ankietowanych wskazuje na skuteczność komunikacji kierowanej misją oraz jej kontynuację w oparciu o autentyczny i empatyczny język. 31 proc. specjalistów biorących udział w badaniu prognozuje, że znaczenie przejrzystości w komunikacji znacząco wzrośnie, kluczową rolę odgrywać będą wiarygodność i zaufanie.

71 proc. ankietowanych celowo uwydatnia tematy związane z COVID-19 w komunikacji zewnętrznej, traktując je jako okazję do podkreślenia polityki CSR lub wyrażenia esencji marki oraz działań podejmowanych dla społeczeństwa lub/i zgodnie ze światowymi mega trendami.

Choć wielu respondentów pokreśliło sukces cyfrowych formatów i spotkań online, 56 proc. badanych wierzy, że wydarzenia stacjonarne nadal będę odgrywały istotną rolę w strategiach komunikacji, a po zakończeniu kryzysu doświadczymy wielkiego powrotu do imprez i spotkań stacjonarnych. Pandemia COVID-19 pokazała potencjał ale także ograniczenia rozwiązań w pełni cyfrowych.

Ponad 50 proc. ankietowanych potwierdza, że zaadaptowało prowadzenie komunikacji wewnętrznej do wymogów aktualnej sytuacji. Jedna trzecia respondentów jest już w trakcie procesu zmiany albo będzie dodawać procedury związane z sytuacją kryzysową do praktyk stosowanych w komunikacji wewnętrznej. Blisko 80 proc. podkreśla rolę zmotywowanych pracowników w procesie wzmacniania marki firmy i jej produktów – szczególnie w czasie kryzysu wywołanego przez COVID-19.

45 proc. respondentów zadeklarowało, że ich agencje PR i komunikacji marketingowej odegrały kluczową rolę w doradztwie strategicznym, dając wsparcie w trudnym czasie i proponując kreatywne rozwiązania.

– Przeprowadzone przez sieć Eurocom Worldwide badanie dowodzi, że obserwowane podczas pierwszej fali pandemii reakcje komunikatorów na zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw i gospodarek mają trwały charakter, a wiele z nich jest wręcz nieodwracalnych, czego emblematem jest przyspieszenie transformacji cyfrowej w komunikowaniu. Istotne jest także prominentne miejsce zaufania i wiarygodności, jako filarów skutecznej komunikacji – mówi Rafał Czechowski, założyciel i Managing Director Imago Public Relations.

Badanie „Wpływ COVID-19 na branżę PR i komunikację marketingową” zostało zorganizowane przez globalną sieć agencji PR Eurocom Worldwide, w oparciu o platformę SurveyMonkey.com. Internetową ankietę wypełniło ponad 200 przedstawicieli branży: starszych specjalistów ds. PR i marketingu oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstw średniej wielkości w sektorze B2B z Europy, Stanów Zjednoczonych, Azji i Oceanii, między lipcem a październikiem 2020 r.

Imago PR jest jedyną agencją członkowską sieci Eurocom Worldwide w Polsce.

Więcej informacji: https://www.eurocompr.com/news/is-covid-19-a-game-changer-for-the-global-pr-industry

WCZEŚNIEJ W AKTUALNOŚCIACH

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W REKRUTACJI

Zaproszenie do współpracy z Imago PR spotkało się z dużym zainteresowaniem. Cieszymy się z tak licznie nadesłanych aplikacji.
Przeczytaj
więcej