Komunikowanie stanowi o percepcji organizacji i postawach, jakie względem niej przyjmuje otoczenie.

Kształtowanie komunikacji staje się procesem coraz bardziej złożonym i drobiazgowym, ze względu na możliwość uzyskiwania wpływu na organizację przez coraz liczniejsze podmioty w demokratycznie funkcjonującym systemie wymiany treści, nie zawsze będących rzetelnymi informacjami.

Optymalny sposób prowadzenia dialogu z otoczeniem i komunikowania w modelu PESO (Paid, Earned, Shared, Owned) wymaga uwzględniania wielu czynników.

Doradzając strategicznie, analizujemy działania interesariuszy, czerpiemy z badań opinii, prowadzimy audyty komunikacyjne. Na tej bazie formułujemy rozwiązania pozwalające skutecznie osiągać wyznaczone cele – zawsze uprzednio je definiując.

W zespole naszych specjalistów znajdują się wykwalifikowani konsultanci public relations i doświadczeni dziennikarze, którzy dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami. Stawiamy te kompetencje do dyspozycji klientów także podczas szkoleń i treningów z zakresu komunikowania w kryzysie, wystąpień publicznych i medialnych oraz prowadzenia prezentacji.

WIEMY JAK. Przekonaj się.