Politycy na całym świecie wiedzą, jak cenne jest dysponowanie medium, którego treścią można zarządzać.

Nie namawiamy do propagandy, niemniej na poziomie organizacji takim narzędziem są wydawnictwa własne – skuteczne narzędzie komunikacji z pracownikami, kontrahentami, klientami czy społecznością lokalną. Najskuteczniejsze wówczas, gdy harmonizuje z treściami we własnych kanałach online.

 

Poprzez corporate and custom publishing wspieramy biznes naszych klientów w wybranej sferze – wizerunkowej, komunikacji wewnętrznej i employer brandingu, komunikacji kryzysowej i public affairs.

 

Wydaliśmy już ok. 1,5 mln egzemplarzy prasy firmowej oraz 11 książek.

Magazyny naszych klientów trafiają do odbiorców w Polsce, Czechach, Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Turcji, Maroko i w Meksyku.

Pracując nad wydawnictwem zapewniamy: opracowanie strategii wydawniczej, profilowanie odbiorcy, analizę porównawczą rynku wydawnictw korporacyjnych w określonym segmencie, określenie zadań komunikacyjnych i koncepcji merytorycznej wydawnictwa, projekt makiety, przygotowanie zawartości, opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku, nadzór nad pracą drukarni oraz kolportaż.

WIEMY JAK. Przekonaj się.